DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TIRO OLÍMPICO


         ENLACES DE INTERÉS  


Federación Galega de Tiro Olimpico

Real Federación Española de Tiro Olímpico

Club Tiro Alcorcón

Legislación Licencias Armas

"ISSF"-International Shooting Sport Federatión

I
PSC-International Practical Shooting Sport Federatición

Xunta Galicia Consellería de Cúltura e Deporte Dirección Xeral para o Deporte

Consejo Superior de Deportes

Comité Olímpico Español

Comité Olímpico Internacional

"MLAIC"